Thầy giáo 9x với lớp học tiếng anh 0 đồng

Thầy giáo 9x với lớp học tiếng anh 0 đồng

Nửa triệu bạn trẻ có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh trong 4-6 tháng là mục tiêu của chuỗi lớp học cộng đồng do thầy giáo 9X Nguyễn Tự Sánh, giảng viên Đại học Hà Nội sáng lập.

Tiêu điểm
Đối tác

Tin tức
KHCN
Tài năng trẻ