Kỳ thi Tài năng IELTS - Vươn tới đỉnh cao!

Kỳ thi Tài năng IELTS - Vươn tới đỉnh cao!

Kỳ thi Tài năng IELTS (The IELTS Talent Contest) do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn, Công ty TNHH British Council (Việt Nam) (thuộc Hội đồng Anh Việt Nam) và Công ty TNHH...

Tiêu điểm
Đối tác

Tin tức
KHCN
Tài năng trẻ