Suy ngẫm về chuyện phát hiện nhân tài của người xưa

Suy ngẫm về chuyện phát hiện nhân tài của người xưa

Đối với người được gọi là nhân tài thì ngoài việc giỏi công việc chuyên môn, thì trình độ ngữ văn của nhân tài dứt khoát phải giỏi. Bởi vì, nếu là người giỏi thì phải có tư duy tốt, phải thể hiện tư duy đó bằng lời nói để người khác hiểu và từ đó họ có...
Top