Sóc Trăng: Đội hình trí thức trẻ hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính cho người dân, thanh thiếu niên các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình “Mùa hè số” năm 2023

Sóc Trăng: Đội hình trí thức trẻ hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính cho người dân, thanh thiếu niên các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình “Mùa hè số” năm 2023

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, sự chỉ đạo của Trung tâm Phát triển Khoa...
Top