CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOTICS ĐÃ QUAY TRỞ LẠI

CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOTICS ĐÃ QUAY TRỞ LẠI

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo giúp học sinh hình thành ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống; đồng thời phát triển kỹ năng mềm: kỹ năng sáng tạo, kỹ...
Top