Nữ sinh viên y khoa tình nguyện chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Nữ sinh viên y khoa tình nguyện chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Trong lúc nhiều người lo lắng khi tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, cũng như các bệnh nhân đang bị cách ly do tiếp xúc trực tiếp hoặc gần với các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, thì Nữ sinh Đà Nẵng đã xin mẹ để được tình nguyện chung tay cùng ngành Y và cộng...
Top