Những sáng tạo bất ngờ từ sinh viên

Những sáng tạo bất ngờ từ sinh viên

Xe lăn điều khiển bằng… đầu, kích thích tăng trưởng và hàm lượng dinh dưỡng của cây trồng mà không cần dùng hóa chất, đó là những sáng tạo “có một không hai” từ sinh viên.
Top