Tỏa sáng những tấm gương thanh niên

Tỏa sáng những tấm gương thanh niên

Mỗi thanh niên là một tấm gương, sự cố gắng của các anh đã mang đến cho thanh niên những hình ảnh mới, đó là những ngọn lửa của sự đam mê, hăng say sáng tạo góp phần tô thắm hơn màu cờ của tuổi trẻ.
Top