Nối mạch những con đường thôn bản

Nối mạch những con đường thôn bản

Lớn lên ở nơi nghèo khó, ước mơ của Tráng Seo Pao là phải học thật giỏi để đưa quê hương phát triển, nhân dân thoát nghèo. Và bằng những việc làm của mình, anh không chỉ kiên trì theo đuổi ước...
Top