Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Tinhoctre2018_CTrTongThe 9/7/2018 Chương trình Tổng thể Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 Tải về
Hoitrai2018_CTrTongThe 9/7/2018 Chương trình Tổng thể Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về
Tinhoctre2018_Danh-sach-trich-ngang-thi -sinh-du -thi 25/6/2018 Mẫu File.XLS nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi,  Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 Tải về
Tinhoctre2018_ThuyetMinhSPST 22/5/2018 Mẫu thuyết minh SPST Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 (PW nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2018_PhieuDangKyDuThi 22/5/2018 Mẫu phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 (PW nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2018_The-le 15/3/2018 Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2018 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2018_The-le 15/3/2018 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2017_The-le 03/3/2017 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2017_Quy-dinh-coi-thi 12/9/2017 Quy định về công tác coi thi Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2017_Bieu-mau 25/7/2017 Mẫu phiếu Đăng ký dự thi, Danh sách trích ngang và Bản mô tả sản phẩm, đề án sáng tạo Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Top