Bắc Giang: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXIII - năm 2020

Bắc Giang: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXIII - năm 2020

Ngày 14/6/2020, tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang...
Top