MỞ ĐĂNG KÝ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOTICS NĂM 2021

MỞ ĐĂNG KÝ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOTICS NĂM 2021

TAINANGVIET.vn - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo giúp học sinh hình thành ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống. Phát triển kỹ năng mềm: kỹ năng sáng tạo, kỹ...
Top