Cách mạng Công nghiệp 4.0 - cơ hội và thách thức

Cách mạng Công nghiệp 4.0 - cơ hội và thách thức

"Cách mạng Công nghiệp 4.0" đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.
Top