Kỹ thuật nuôi tôm hùm

Kỹ thuật nuôi tôm hùm

Để tận dụng tối đa diện tích thì lồng nên thiết kế hình khối hộp vuông
Top