Sản phẩm kháng nấm, mốc từ... rơm rạ

Sản phẩm kháng nấm, mốc từ... rơm rạ

Rơm rạ, bã mía, bã cà phê có thể làm được gì? Một nhóm sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM đã tận dụng những thứ tưởng chừng chỉ bỏ đi đó để "tái sinh" thành một thứ mới: sản phẩm kháng nấm, mốc!
Top