Thành công từ mô hình chế biến gừng tía

Thành công từ mô hình chế biến gừng tía

Tổng đội TNXP10-XDKT Nghệ An được thành lập năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An để thực hiện các mô hình kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất cho các hộ đội viên và nhân dân, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho các hộ, ...
Top