Kỹ thuật trồng chuối tiêu hồng

Kỹ thuật trồng chuối tiêu hồng

Ngoài nguồn thu từ quả người trồng chuối tiêu hồng còn có nguồn thu thường xuyên từ lá chuối, chồi chuối, bẹ chuối và các cây nông nghiệp chồng xen ngắn ngày khác(đậu tương, lạc, bí…).
Top