Kết quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi

Kết quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi

Nhằm ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình điểm nuôi gà thả vườn quy mô lớn tại Tổng đội TNXP phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa, từ đó nhân rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân...
Top