1001 cách làm ăn: Nuôi thỏ

1001 cách làm ăn: Nuôi thỏ

Trên một chuyến tàu đi Vinh, một bác nông dân ngồi cùng khoang khoe với tôi: “Năm nay tôi đã gần 80 tuổi nhưng lũ trẻ ở nhà vẫn phong tôi là anh hùng về chăn nuôi”.
Top