Hiệu quả từ nguồn vốn vay khởi nghiệp cho thanh niên

Hiệu quả từ nguồn vốn vay khởi nghiệp cho thanh niên

Anh Tiến chia sẻ: “Hiện tại, việc nuôi trồng nấm tương đối thuận lợi và hiệu quả, giá cả, thị trường ổn định, cùng với những kinh nghiệm tích lũy của bản thân, em sẽ sử dụng nguồn vốn vay từ Đoàn một cách có hiệu quả nhất để phục vụ cho hoạt động sản...
Top