Những Nữ tiến sĩ Việt trẻ tài năng

Những Nữ tiến sĩ Việt trẻ tài năng

TS Đỗ Vân Khanh (31 tuổi) được chọn là một trong 30 nhà khoa học trẻ hàng đầu nước Mỹ ngành khoa học về thần kinh (Neuroscience) do Viện Sức khỏe Hoa Kỳ (National Institute of Health, NIH) xét duyệt.
Top