Trả lương gấp đôi, hỗ trợ 500 triệu để thu hút nhân tài

Trả lương gấp đôi, hỗ trợ 500 triệu để thu hút nhân tài

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua tại 37 cơ quan Trung ương và 58 địa phương có 387 hồ sơ đáp ứng tiêu chuẩn theo Nghị định 140. Kết quả, thu hút được 135 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 123 nhà khoa học trẻ vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước.
Top