Nhà khoa học Việt tạo giống ngô ngọt ăn liền

Nhà khoa học Việt tạo giống ngô ngọt ăn liền

Bằng phương pháp lai hữu tính truyền thống, ThS Nguyễn Văn Hà cùng cộng sự tạo thành công giống ngô SSW18 có thể ăn trực tiếp sau khi hái trên cây xuống, không phải qua chế biến như luộc, hấp, nướng.
Top