Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2

Đăng bài lúc: Thứ hai, 26/12/2022


Tải danh sách: TẠI ĐÂY
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 

Top