Thông tin triển khai Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII-2019

Đăng bài lúc: Thứ ba, 29/10/2019

  • 207 thí sinh (số lượng thí sinh nhiều nhất trong 7 lần tổ chức) của 43 đơn vị đăng ký dự thi Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII-2019 từ ngày 01-03/11/2019 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • 31 sản phẩm sáng tạo của 16 đơn vị đăng ký dự thi, Ban chấm sơ khảo đã chọn ra 17 sản phẩm để tham dự vòng chung khảo Hội thi toàn quốc với các sản phẩm sáng tạo, ý tưởng phong phú và có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn cao.
  • Nhiều đổi mới trong nội dung thi để phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ toàn cầu và nâng cao chất lượng hội thi cho khối cán bộ, công chức trẻ.
 
TAINANGVIET.vn - Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2013 nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử
 

1. Công tác chỉ đạo triển khai Hội thi


Nhằm đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan phối hợp (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội Vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam), đại diện các tỉnh, thành Đoàn, các doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ thông tin đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn, thảo luận và thống nhất những đổi mới được quy định trong Thể lệ Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc, áp dụng từ năm 2019.

a) Về đối tượng dự thi

Mở rộng đối tượng dự thi tới viên chức và người lao động, nghĩa là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không quá 35 tuổi đều có thể đăng ký tham dự Hội thi.

b) Về nội dung, hình thức thi:

- Bổ sung phần thi Khởi động: Tất cả các thí sinh thi trực tuyến gõ nhanh bàn phím với thời gian tối đa 5 phút.

- Bảng A (Dành cho thí sinh cấp xã, huyện): Thi trắc nghiệm trực tuyến (45 phút) và thi thực hành (75 phút) theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông. Thí sinh đạt 70/100 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định.

- Bảng W, E và P (Dành cho thí sinh cấp tỉnh và bộ, ngành Trung ương): Thí sinh thi trực tuyến bài thi MOS Word 2013, MOS Excel 2013, MOS Powerpoint 2013 tương ứng theo chuẩn quốc tế. Thí sinh đạt 700/1000 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu.

- Bảng S (Thi sản phẩm sáng tạo): Mở rộng đối tượng và nội dung; giữ nguyên hình thức thi như những năm trước.


2. Về đăng ký tham dự Hội thi toàn quốc


Hội thi năm nay có 43 đơn vị đăng ký dự thi (40 tỉnh, thành phố và 03 bộ, ban, ngành Trung ương) với 207 thí sinh (số lượng thí sinh nhiều nhất trong 7 lần tổ chức), trong đó:

- Bảng A (cấp xã, huyện): 78 thí sinh;

- Bảng W, E, P (cấp tỉnh và bộ, ngành Trung ương): 113  thí sinh;

+ Bảng W: Thi kỹ năng sử dụng MS Word 2013: 53 thí sinh;

+ Bảng E: Thi kỹ năng sử dụng MS Excel 2013: 50 thí sinh;

+ Bảng P: Thi kỹ năng sử dụng MS Powerpoint 2013: 37 thí sinh.
(có 05 thí sinh đăng ký thi 2 bảng và 11 thí sinh đăng ký thi 3 bảng)

- Bảng S (Sản phẩm sáng tạo): 25 thí sinh (có 09 thí sinh tham dự cả báng S và bảng W, E, P).

Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 31 sản phẩm sáng tạo của 16 đơn vị. Ban chấm sơ khảo đã chọn ra 17 sản phẩm  để tham dự vòng chung khảo Hội thi toàn quốc. Nhìn chung, các sản phẩm dự thi đã bám sát yêu cầu thực tế, phục vụ công tác chuyên môn của các công chức, viên chức.
 

3. Tình hình tổ chức Hội thi tại các tỉnh, thành


Theo báo cáo của các địa phương, năm nay có 23 tỉnh, thành Đoàn tổ chức Hội thi cấp tỉnh. Một số tỉnh có nhiều thí sinh tham gia dự như: Đồng Nai (450 thí sinh thi sơ tuyển bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến), Hải Phòng (147 thí sinh), Cần Thơ (146 thí sinh), Ninh Thuận (118 thí sinh), An Giang (117 thí sinh), ... Tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 10 năm tổ chức Hội thi và tổ chức Hội thi với 126 thí sinh được lựa chọn từ Hội thi cấp huyện của 27 cơ quan, đơn vị.  Một số tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức kết hợp với Hội thi Tin học trẻ, như: Bắc Ninh, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Gia Lai, Hà Giang, Lạng Sơn, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Yên Bái.

Về công tác tổ chức, nhìn chung Hội thi tại các tỉnh, thành phố được triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng theo Thể lệ, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Trong công tác phối hợp, hầu hết các tỉnh, thành Đoàn đã chủ động phối hợp với các sở, ngành như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học,... để triển khai tổ chức tốt Hội thi tại địa phương.

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII-2019 tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh An Giang. Đặc biệt, Tỉnh đoàn An Giang, Trường Đại học An Giang và các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực để đáp ứng yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Hội thi. Sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan có ý nghĩa không nhỏ để Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VII-2019 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Thông tin chi tiết về Hội thi vui lòng liên hệ với cơ quan thường trực Ban Tổ chức: Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn, số 7 Xã Đàn, Hà Nội (Đ/c Lê Thị Hải Linh, phụ trách truyền thông, Tel: 024.3218.1379/0918023066, Email: lehailinh52lndt@gmail.com và đ/c Nguyễn Sỹ Vinh, phụ trách nội dung, Tel: 024.3577.2353/0988086273, Email: vinhnguyen73@gmail.com).
 
THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC HỘI THI
 

Top