Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ năm 2021 30/9/2021 KẾ HOẠCH NGÀY HỘI VÀ THỂ LỆ, ĐIỀU LỆ CUỘC THI ROBOTICS  Tải về
Kế hoạch và Thể lệ Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII, năm 2021 22/7/2021 Kế hoạch và Thể lệ Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc  lần thứ VIII, năm 2021 Tải về
Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2021 19/8/2021 Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2021 Tải về
Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ trong thanh thiếu nhi đến năm 2030 12-7-2021 Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ trong thanh thiếu nhi đến năm 2030 Tải về
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021 03/6/2021 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc  lần thứ XXVII, năm 2021 Tải về
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 07/5/2021 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 Tải về
Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 10/5/2021 Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020  Tải về
Kế hoạch, thể lệ và mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021 26/4/2021 Kế hoạch, thể lệ và mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021  Tải về
Thể lệ kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I (sửa đổi) 10/01/2021
Thể lệ Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I cập nhật  ngày 10/01/2021
Tải về
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 25/11/2016 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Tải về
Top