Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Tinhoctre2018_PhieuDangKyDuThi 22/5/2018 Mẫu phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 (PW nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2018_The-le 15/3/2018 Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2018 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2018_The-le 15/3/2018 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2017_The-le 03/3/2017 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2017_Quy-dinh-coi-thi 12/9/2017 Quy định về công tác coi thi Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2017_Bieu-mau 25/7/2017 Mẫu phiếu Đăng ký dự thi, Danh sách trích ngang và Bản mô tả sản phẩm, đề án sáng tạo Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2017_Quy-dinh-Coi-thi 19/7/2017 Quy định về công tác coi thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
THT2017_Dangky+Thuyetminh 09/5/2017 Mẫu phiếu Đăng ký dự thi và thuyết minh sản phẩm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
31/CTPH/BKHCN-TWĐTN 25/11/2016  Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KHCN và Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Tải về
TinCBCCTre_III-2015_Dethi 15/10/2015 Đề thi các bảng (A, B, c, D, E1, E2) - Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần III, năm 2015 (PW giải nén: tainangviet.vn) Tải về
Top