Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Tinhoctre2017_The-le 03/3/2017 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2017_Quy-dinh-coi-thi 12/9/2017 Quy định về công tác coi thi Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
TinCBCC2017_Bieu-mau 25/7/2017 Mẫu phiếu Đăng ký dự thi, Danh sách trích ngang và Bản mô tả sản phẩm, đề án sáng tạo Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
Tinhoctre2017_Quy-dinh-Coi-thi 19/7/2017 Quy định về công tác coi thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
THT2017_Dangky+Thuyetminh 09/5/2017 Mẫu phiếu Đăng ký dự thi và thuyết minh sản phẩm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 (PW giải nén nếu có: tainangviet.vn). Tải về
31/CTPH/BKHCN-TWĐTN 25/11/2016  Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KHCN và Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Tải về
TinCBCCTre_III-2015_Dethi 15/10/2015 Đề thi các bảng (A, B, c, D, E1, E2) - Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần III, năm 2015 (PW giải nén: tainangviet.vn) Tải về
THTTQ/ĐT-B2015 18/8/2015 Đề thi bảng B (THCS) - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXI, năm 2015 Tải về
THTTQ/ĐT-A2015 18/8/2015 Đề thi bảng A (Tiểu học) - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXI, năm 2015 Tải về
26-CTPH/BTTTT-TWĐTN 29/03/2012 Chương trình phối hợp triển khai phát triển và ứng dụng CNTT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017 Tải về
Top