Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
TinCBCCtre_III-2015_MotaSPST 19/8/2015 Bản mô tả sản phẩm sáng tạo dự thi Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần III, năm 2015 Tải về
TinCBCCtre_III-2015_PhieuDKDT 19/8/2015 Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần III, năm 2015 Tải về
THTTQ/ĐT-C2014 28/8/2014 Đề thi bảng C (THPT) - Hội thi Tin học trẻ lần XX, năm 2014 Tải về
THTTQ/ĐT-B2014 28/8/2014 Đề thi bảng B (THSC) - Hội thi Tin học trẻ lần XX, năm 2014 Tải về
THTTQ/ĐT-A2014 28/8/2014 Đề thi bảng A (Tiểu học) - Hội thi Tin học trẻ lần XX, năm 2014 Tải về
THTTQ/ĐT-BangA 24/6/2014 Tuyển tập Đề thi Bảng A (Tiểu học) Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2007-2013 (PW giải nén: tainangviet.vn) Tải về
Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario 20/6/2014 Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario (Cùng học Tin học quyển 1 - Lớp 3) Tải về
Phần mềm MSWLogo ver 6.5b 20/6/2014 Phần mềm MSWLogo ver 6.5b dùng cho thí sinh Bảng A (Tiểu học), Hội thi Tin học trẻ toàn quốc từ năm 2014. Tải về
Top