Cần lan toả mạnh mẽ hơn những câu chuyện đẹp trong xã hội

Cần lan toả mạnh mẽ hơn những câu chuyện đẹp trong xã hội

Cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” do Hội Sinh viên Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2015 - 2018 đã góp phần định hướng cho hội viên, sinh viên sống có lý tưởng, hoài bão, sống đẹp, sống có ích, hoàn thiện lối sống và nhân cách, trở thành...
Top