50 năm Di chúc Bác: Mỗi đoàn viên là một công dân học tập

50 năm Di chúc Bác: Mỗi đoàn viên là một công dân học tập

Trong Di chúc của Bác Hồ, đoàn viên, thanh niên được Bác đặt ở vị trí những người “thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên", là lực lượng cách mạng cho tương lai rất quan trọng và cần thiết. Vậy mỗi đoàn viên thanh niên phải học tập, rèn luyện,...
Top