T.Ư Đoàn gặp mặt các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2021

Đăng bài lúc: Thứ bảy, 20/11/2021

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình gặp mặt các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2021.

Tham dự và chủ trì chương trình gặp mặt là đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và đồng chí Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Đại diện thường trực Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn và 26 tân Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhận nhiệm vụ năm 2021.
 

T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2021

 
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết: trong những năm gần đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động và tự hào khi công tác đoàn kết, tập hợp, phát huy thanh niên Việt Nam ở nước ngoài có nhiều chuyển biến cả về chất và lượng cụ thể như: Củng cố tổ chức, thành lập mới các tổ chức Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên ở nước ngoài được coi là những cánh tay nối dài của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam; là tổ chức cơ sở của Đoàn, Hội ở nước ngoài, trực tiếp làm công tác vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn thông tin: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 45, đã có 11 tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên ngoài nước được thành lập mới, nâng tổng số tổ chức Đoàn, Hội thanh niên ngoài nước lên 21 tổ chức. Việc mở rộng tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước đã góp phần đoàn kết, tập hợp, tạo môi trường cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước được tham gia các hoạt động theo đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài; đóng góp chung cho công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình


Bên cạnh đó, nội dung hoạt động của các tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, hiệu quả và chất lượng như các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên ở nước ngoài; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; các hoạt động tăng cường sự gắn bó của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài với đất nước, khuyến khích và tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động triển khai trong thanh niên, sinh viên ngoài nước với hình thức phong phú, trẻ trung, sáng tạo đã thu hút được đông đảo đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và lưu học sinh tham gia, tạo ra những chuyển biến trong nhận thức của thanh niên ngoài nước về lý tưởng, mục đích sống trách nhiệm với gia đình, xã hội và Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định, những kết quả đáng ghi nhận này có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp công tác của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các đồng chí Đại sứ, Trưởng đại diện Cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ngoài nước vẫn còn gặp không ít hạn chế và khó khăn như: còn thiếu hoạt động cho đối tượng lao động trẻ Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, thiếu hoạt động thu hút cộng đồng doanh nhân trẻ kiều bào về đầu tư, mở rộng giao thương trong nước; tại một số nước, du học sinh Việt Nam phân tán ở nhiều vùng, tỉnh, thành phố, số lượng sinh viên ở từng trường ít, gây khó khăn trong công tác tiếp cận, đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên ngoài nước; nguồn lực dành cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên ở ngoài nước còn hạn chế; nhân sự phụ trách các tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài thường là cán bộ, sinh viên kiêm nhiệm nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian và công tác nghiệp vụ...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn mong muốn hai bên sẽ có cơ chế phối hợp tốt hơn, chặt chẽ, hiệu quả hơn để thúc đẩy công tác thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.
 

Đồng chí Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Đại diện thường trực Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều ý kiến, đề xuất những biện pháp góp phần nâng cao công tác đoàn kết, tập hợp, phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, thanh niên và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Cụ thể, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí hoạt động của các tổ chức thanh niên, sinh viên ngoài nước để Bộ Ngoại giao tổng hợp, đưa vào ngân sách hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hằng năm từ năm 2022.

Về công tác nhân sự, có ý kiến đại biểu đề nghị các Đại sứ, Tổng Lãnh sự quan tâm, cử cán bộ trẻ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tham gia làm cán bộ chủ chốt các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam nước ngoài.

Các đại biểu T.Ư Đoàn mong muốn Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ để giới thiệu nguồn nhân lực trẻ Việt Nam tới các nước để xuất khẩu chuyên gia, lao động trẻ, tạo việc làm và thu nhập cho thanh niên đang gặp khó khăn do dịch Covid-19;… tổ chức kết nối để dạy tiếng Việt cho kiều bào là thế hệ thứ 2, thứ 3, đưa các em về gần với Tổ quốc hơn…

Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, giao lưu, dành thời gian tham dự các chương trình của tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài nhằm động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ, nắm bắt tình hình, định hướng tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động của tuổi trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó, chú trọng thúc đẩy các trại hè cho thanh thiếu nhi kiều bào; giao lưu, hợp tác đầu tư giữa doanh nhân trẻ kiều bào và trong nước; kết nối mạng lưới khởi nghiệp trẻ trong và ngoài nước; đẩy mạnh, quan tâm công tác phát triển Đảng trong thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Đại diện thường trực Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc nhất trí cao với những đề xuất hợp tác của T.Ư Đoàn, đồng thời đánh giá thanh niên là lực lượng đã đóng góp đắc lực trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo vị trí, cơ đồ cho Việt Nam.

“Thanh niên đang làm rạng danh đất nước trong tất cả các lĩnh vực. Sinh viên, thanh niên, lao động ở nước ngoài là đại sứ thúc đẩy mối quan hệ với các nước. Trong đó, có vai trò quan trọng trong dẫn dắt, chỉ đạo của Đoàn Thanh niên”, đồng chí Đặng Hoàng Giang đánh giá.

Đồng thời, đồng chí cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ hết sức quan tâm đến thanh niên không chỉ kiều bào, mà các thanh niên đang công tác tại Bộ Ngoại giao và lĩnh vực khác. Bộ Ngoại giao luôn coi trọng sự hợp tác, đồng hành với nhiều sáng kiến của T.Ư Đoàn như Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, hướng người trẻ đóng góp cho Tổ quốc.

“Qua buổi làm việc có nhiều vấn đề đặt ra, cần tiếp tục trao đổi để hai bên thúc đẩy hợp tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Tôi nhìn thấy tiềm lực tiềm năng thanh niên rất lớn, làm sao để họ đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chúng tôi cho rằng, mỗi thanh niên có thể làm đại sứ Việt Nam ở nước ngoài; kỳ vọng thanh niên đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ để thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào công tác đối ngoại và hợp tác với T.Ư Đoàn để thúc đẩy công tác thanh niên Việt Nam ở nước ngoài", đồng chí Đặng Hoàng Giang khẳng định.
 Theo Đoàn thanh niên

Top