Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Thể lệ kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I (sửa đổi) 10/01/2021
Thể lệ Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I cập nhật  ngày 10/01/2021
Tải về
Mẫu Danh sách tham dự thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 của tỉnh, thành 9/7/2020 Mẫu Danh sách tham dự thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 của tỉnh, thành Tải về
Bản thuyết minh Phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 9/7/2020 Bản thuyết minh Phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 Tải về
Phiếu đăng ký Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 9/7/2020 Phiếu đăng ký Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 Tải về
[QCV2019] Hướng dẫn đăng ký hồ sơ tại http://qcv.tainangviet.vn 16/8/2019 Hướng dẫn đăng ký hồ sơ Giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu vàng 2019 tại http://qcv.tainangviet.vn Tải về
Hoạt động trọng tâm Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ 2019 8/3/2019 Hoạt động trọng tâm Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ 2019 Tải về
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 08/01/2019 Kế hoạch số 135-KH/TWĐTN-KHCN về việc tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 08/01/2019 Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 do Ban Tổ chức ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2019 08/01/2019 Kế hoạch số 137-KH/TWĐTN-KHCN về việc tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2019 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc (Áp dụng từ 2019) 08/01/2019 Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc (Áp dụng từ năm 2019) do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Top