Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 08/01/2019 Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 do Ban Tổ chức ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2019 08/01/2019 Kế hoạch số 137-KH/TWĐTN-KHCN về việc tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2019 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc (Áp dụng từ 2019) 08/01/2019 Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc (Áp dụng từ năm 2019) do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019 08/01/2019 Kế hoạch số 136-KH/TWĐTN-KHCN về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (Áp dụng từ 2019) 08/01/2019 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (Áp dụng từ năm 2019) do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Quy chế Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực KHCN 03/10/2018 Quy chế Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN ban hành theo Quyết định số 120-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 03/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Tải về
TinCBCC_2018_ Thong Tri Trieu Tap 18/9/2018 Thông tri triệu tập lãnh đạo Đoàn và thí sinh Hội thi Tin học trẻ khối CBCC trẻ năm 2018 Tải về
TinCBCC_2018_ Chuong Trinh Tong The Hoi Thi 12/9/2018 Chương trình tổng thể Hội thi Tin học khối CBCC trẻ năm 2018 Tải về
TinCBCC2018_Thông-báo-triển-khai-tổ-chức-Hội-thi-toàn-quốc 30/8/2018 Thông báo triển khai tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2018 Tải về
TinCBCC2018_Phieu-Dang-ky-Du-thi 27/8/2018 Mẫu phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc 2018 Tải về
Top