Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
TinCBCC2018_Thông-báo-triển-khai-tổ-chức-Hội-thi-toàn-quốc 30/8/2018 Thông báo triển khai tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2018 Tải về
TinCBCC2018_Phieu-Dang-ky-Du-thi 27/8/2018 Mẫu phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc 2018 Tải về
TinCBCC2018_Danh-sach-trich-ngang 27/8/2018 Mẫu File.XLS nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc 2018 Tải về
Tinhoctre2018_ThongTri-TrieuTap 18/7/2018 Thông tri triệu tập - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 Tải về
Hoitrai2018_TB-trien-khai 9/7/2018 Thông báo triển khai Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về
Hoitrai2018_Danh-sach-dang-ky 9/7/2018 Mẫu Danh sách đăng ký Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về
Hoitrai2018_Phieu-dang-ky 9/7/2018 Phiếu đăng ký Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về
Tinhoctre2018_TB_trien-khai 9/7/2018 Thông báo triển khai Hội thi toàn quốc năm 2018 Tải về
Tinhoctre2018_CTrTongThe 9/7/2018 Chương trình Tổng thể Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 Tải về
Hoitrai2018_CTrTongThe 9/7/2018 Chương trình Tổng thể Hội trại Sáng tạo - Công nghệ lần thứ I-2018 Tải về
Top