Ý nghĩa lịch sử của ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và hoạt động chào mừng ngày 18/5/2018

Đăng bài lúc: Thứ bảy, 19/05/2018

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng của giới trí thức khoa học Việt Nam và ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói chung.
 
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu khoa học và công nghệ được ứng dụng, phổ biến sâu, rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.
 
Với ý nghĩa vô cùng to lớn như vậy, đồng thời tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm Khoa học và công nghệ Việt Nam.
         
Sinh thời vị chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc khi đến dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) vào ngày 18/5/1963 đã khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi …”
 
Lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua 55 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Khoa học và công nghệ phải chỉ là lý thuyết mà còn phải gắn nghiên cứu với ứng dụng, với hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam, phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, liên kết chặt chẽ với quá trình lao động, sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Khoa học và công nghệ phải gắn với lao động, sáng tạo không mệt mỏi của trí thức Việt Nam, không chỉ  biểu hiện ở nghiên cứu sách vở mà trí thức còn phải biết vận dụng, đem những thành tựu khoa học và công nghệ phổ biến cho nhân dân để có hiệu quả thực hành, ứng dụng rộng rãi, mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc.
 
Hơn 50 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.
 
 Năm 2018 nhiều họat động kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam đã được tổ chức trải rộng từ Trung ương tới địa phương, sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tại các họat động cho thấy sự quan tâm và ghi nhận đóng góp của các thế hệ trí thức Việt Nam đã lao động bền bỉ, âm thầm nghiên cứu, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập sâu rộng với nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.
 
Bên cạnh đó qua các lời phát biểu ghi nhận, động viên thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đều có chung một mong muốn gửi gắm đến thế hệ trí thức: Đất nước tại còn nhiều khó khăn do đó việc đầu tư cơ sở vật chất cho khoa học, công nghệ còn thiếu thốn, đội ngũ trí thức đã phải hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp khoa học, tuy nhiên cho dù vất vả, gian nan nhưng mong rằng toàn thể các thế hệ nhà khoa học, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành khoa học và công nghệ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng phát triển, tạo cho xã hội và cộng đồng các công trình nghiên cứu, ứng dụng thật tiên tiến, hiện đại từ đó hội nhập sâu rộng với nền khoa học và công nghệ trên thế giới.
 
Một số hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2018.
 
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm và thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự Lễ kỷ niệm và trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho các nhà khoa học tại Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Bộ Khoa học và Công nghệ

 Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bộ Khoa học và Công nghệ
 
 Kim Phượng tổng hợp
Top